מי אנחנו

כתובת האתר שלנו היא: mycodespromo.com.

מדיניות פרטיות זו מפרטת כיצד אנו אוספים ומשתמשים במידע אישי מזהה ("מידע אישי") שאתה מספק לנו ישירות או באמצעות השימוש שלך באתר האינטרנט שלנו. מדיניות פרטיות זו עשויה להשתנות או להתווסף מעת לעת. הגרסה האחרונה תופיע באתר שלנו. אנו נעבד רק נתונים אישיים כפי שמפורט במדיניות פרטיות זו (כפי שתוקן או נוספה) או כפי שנחשף לך בדרך אחרת או בהסכמתך, או כפי שאנו רשאים לעשות זאת בדרך אחרת בהתאם למדיניות פרטיות זו.
חוק הגנת מידע משנת 1998.

אנו נוקטים באמצעים טכניים וארגוניים מתאימים כדי למנוע עיבוד לא מורשה או בלתי חוקי של נתונים אישיים ואובדן או הרס או נזק לנתונים אישיים בשוגג.

בקר באתר שלנו
כאשר אתה גולש באתרים שלנו, אנו אוספים באופן אוטומטי חלק מהמידע מהמחשב שלך. זה כולל, למשל, את כתובת ה-IP שלך, סוג הדפדפן והגרסה או הדף שממנו הופנית. נתונים אלה מוערכים למטרות סטטיסטיות או טכניות (אופטימיזציה של ההצעה, ביטול שגיאות) ללא כל קשר ספציפי אליך באופן אישי. אם אנו חושדים בפגיעה באבטחה או בשימוש בלתי חוקי, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעריך את הנתונים שנאספו כדי לנתח את האירוע.

מידע אישי
אם תבקר באחד מהשותפים שאנו מקשרים אליהם דרך האתר שלנו, הנתונים האישיים המתאימים יועברו לספק. אלה כוללים עוגיות המשמשות לתיעוד תהליך ההזמנה. בעזרת קובצי Cookie, הספק יכול לזהות שהשתמשת בהצעה שסופקה דרך האתר שלנו. הספק עשוי להשתמש במידע על ההזמנה שלך כדי לשפר את ההצעה שלך. מעת לעת, אנו עשויים לערב חברות אחרות שיספקו שירותים בשמנו, כגון חומרים שיווקיים. אנו מספקים לצדדים שלישיים רק את הנתונים האישיים הדרושים להם כדי לספק את השירותים שלהם. מלבד מערכת היחסים שלנו עם ממשלות/רשויות (שאין לנו שליטה עליהם), ננקוט באמצעים מתאימים כדי להבטיח שכל מי שאנו משתפים את המידע האישי שלך מכל סיבה שהיא יסכים לשמור אותו מאובטח ולהשתמש בו רק למטרות אחרות עבור מטרת מתן שירותיה ואינה אוספת ממך נתונים אישיים כלשהם כחלק ממתן שירותיה. אם לא נוכל להעביר נתונים אישיים לספקים הרלוונטיים או לצדדים שלישיים אחרים, אם רלוונטי, לא נוכל להיענות לבקשתך. על ידי הגשת בקשתך, אתה מסכים להעברת נתונים אישיים לספקים המתאימים ולצדדים שלישיים אחרים.

הנתונים האישיים שלך עשויים להיות מאוחסנים, בשימוש ועיבוד אחר בבריטניה ו/או בכל מדינה אחרת באזור הכלכלי האירופי (EEA). מדינות ה-EEA הן כל המדינות החברות באיחוד האירופי וכן נורבגיה, איסלנד וליכטנשטיין. אנו עשויים גם לאחסן, להשתמש או לעבד מידע אישי מחוץ לאזור ה-EEA. ייתכן שחוקי הגנת מידע לא יהיו מחמירים מחוץ ל-EEA כמו ב-EEA. נתונים אישיים לא יועברו למדינה מחוץ ל-EEA אלא אם כן

(1) המדינה שאליה היא מועברת היא מדינה שהנציבות האירופית רואה כמספקת רמה נאותה של הגנה על מידע או

(2) הנתונים האישיים נשלחים לחברה בבעלות ממשלת בריטניה שנרשמה לתוכנית Safe Harbor, או

(3) הנתונים האישיים מועברים לחברה הנדרשת על פי החוזה שלנו איתם רק לעבד את הנתונים בהתאם להנחיות שלנו ולשמור על אבטחה נאותה כדי להגן על המידע האישי שאנו מאמינים שיש לנו, או

(4) אנו נדרשים לספק את המידע האישי לממשלה/רשות על מנת לספק את שירותינו

ניוזלטר
אם ברצונך להירשם לניוזלטר שלנו, אנו זקוקים לכתובת המייל שלך. אם תרצה, תוכל לספק מידע אישי נוסף על מנת שנוכל לבחור את המידע המתאים לך.

אנו משתמשים בכתובת הדוא"ל שלך אך ורק כדי לשלוח את הניוזלטר שלנו.

אתה יכול לבטל את המנוי בכל עת. לשם כך, השתמש בקישור המופיע בניוזלטר.

קובצי Cookie וכלי ניתוח
קובצי Cookie הם קבצי טקסט קטנים המועברים מהאתר שלנו למחשב שלך כשאתה גולש בדפים שלנו. העוגיות עשויות להיות מאוחסנות לזמן קצר ב-RAM של המחשב שלך ("עוגיות הפעלה") או באופן קבוע יותר בכונן הקשיח שלך ("עוגיות מתמשכות"). זה מאפשר לנו, למשל, להתאים את התוכן שלנו לתחומי העניין וההעדפות שלך.

וורדפרס קוקי
כדי לשפר את ההצעה שלנו, אנו משתמשים בקובץ cookie של wordpress wpEmojiSettingsSupports מ-wordpress, המשמשת כדי לאפשר תמיכה באמוג'י בדפים המשתמשים בוורדפרס. המידע שנוצר בדרך זו על השימוש שלך באתר האינטרנט שלנו מועבר בדרך כלל לשרת וורדפרס בארה"ב ומאוחסן שם. ראה מידע נוסף מדף הפרטיות של וורדפרס: https://wordpress.org/about/privacy/

גוגל ניתוח נתונים
כדי לשפר את ההצעה שלנו, אנו משתמשים בכלי הניתוח ובעוגייה מ-Google Analytics. המידע שנוצר בדרך זו על השימוש שלך באתר האינטרנט שלנו מועבר בדרך כלל לשרת גוגל בארה"ב ומאוחסן שם. אם אנונימיזציה של IP תופעל באתר זה, כתובת ה-IP שלך תקוצר מראש על ידי Google בתוך מדינות חברות באיחוד האירופי או במדינות אחרות המתקשרות עם ההסכם על האזור הכלכלי האירופי. רק במקרים חריגים תועבר כתובת ה-IP המלאה לשרת גוגל בארה"ב ותתקצר שם. בשם מפעילת אתר זה, גוגל תשתמש במידע זה על מנת להעריך את השימוש שלך באתר, לערוך דוחות על פעילות האתר ולספק שירותים נוספים הקשורים לפעילות האתר ושימוש באינטרנט למפעיל האתר. ה-IP כתובת הדפדפן שלך המועברת כחלק מ-Google Analytics לא תתמזג עם נתונים אחרים של Google. אתה יכול למנוע אחסון של עוגיות על ידי הגדרת תוכנת הדפדפן שלך בהתאם; עם זאת, ברצוננו לציין שבמקרה זה ייתכן שלא תוכל להשתמש בכל הפונקציות של אתר זה במלואן.

מנהל התגים של גוגל
אתר זה משתמש ב-Google Tag Manager. שירות זה מבית Google Inc. מאפשר ניהול תגיות אתרים באמצעות ממשק. מנהל התגים של Google מפעיל תגים אחרים שעשויים לאסוף נתונים. למידע נוסף, לחץ כאן.https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/#:~:text=We%20may%20collect%20information%20such,Google%20product%20without%20Your%20consent.

גוגל אנליטיקס וקובצי Cookie
אתר זה משתמש ב-Google Analytics, שירות ניתוח אינטרנט המסופק על ידי Google Inc. ("גוגל"). גוגל אנליטיקס משתמש במה שמכונה "עוגיות", קבצי טקסט המאוחסנים במחשב המשתמש ומאפשרים ניתוח של השימוש באתר. המידע שנוצר על ידי ה-cookie על השימוש שלך באתר זה (כולל כתובת ה-IP שלך) מועבר לשרת גוגל בארה"ב ומאוחסן שם. גוגל משתמשת במידע זה כדי להעריך את השימוש באתר, כדי לערוך דוחות על פעילות האתר עבור מפעילי האתר וכדי לספק שירותים אחרים הקשורים לפעילות באתר ושימוש באינטרנט. Google עשויה גם להעביר מידע זה לצדדים שלישיים אם הדבר נדרש על פי חוק או אם צדדים שלישיים מעבדים נתונים אלה מטעם Google. בשום מקרה Google לא תשייך את כתובת ה-IP שלך לנתונים אחרים של Google. אתה יכול למנוע התקנת עוגיות על ידי הגדרת תוכנת הדפדפן שלך בהתאם; עם זאת, ברצוננו לציין שבמקרה זה ייתכן שלא תוכל להשתמש בכל הפונקציות של אתר זה במלואן. על ידי שימוש באתר זה, אתה מסכים לעיבוד הנתונים שנאספו עליך על ידי גוגל באופן ולמטרה שתוארה לעיל.

Google AdSense
אתר זה מציג פרסומות באמצעות Google AdSense. לכן, הדפדפן שלך עשוי לאחסן קובץ Cookie שנשלח על ידי Google Inc. או צד שלישי. קובץ Cookie זה יכול להיקרא על ידי Google Inc. או צדדים שלישיים. כדי למחוק קובץ cookie או לשנות באופן כללי את ניהול העוגיות שלך, עיין בדפדפן שלך. בדרך כלל, אתה יכול למצוא הגדרות אלה תחת כלים ← הגדרות פרטיות (Firefox) או תחת כלים ← אפשרויות אינטרנט ← פרטיות (Internet Explorer).

אתה יכול גם למנוע מגוגל לאסוף את הנתונים שנוצרו על ידי ה-cookie ומתייחסים לשימוש שלך באתר (כולל כתובת ה-IP שלך) ולעבד נתונים אלה על ידי גוגל על ידי הורדה והתקנה של תוסף הדפדפן הבא: https://policies .google.com/privacy?hl=iw

הודעת פרטיות לגבי רשתות חברתיות ופלטפורמות חברתיות, כולל אך לא רק פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם וגוגל:

הטמענו תוספים לרשתות חברתיות שונות כמו פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, גוגל ועוד.

כולל אך לא רק פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם וגוגל:

הטמענו תוספים לרשתות חברתיות שונות כמו פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, גוגל ועוד.

כאשר אתה מבקר בדף באתר האינטרנט שלנו המכיל תוסף חברתי, נוצר חיבור ישיר בין הדפדפן שלך לשרת של הרשת החברתית המתאימה. באמצעות חיבור זה, הרשתות החברתיות מקבלות באמצעות התוסף את המידע שנכנסת לעמוד מסוים באתר שלנו עם כתובת ה-IP שלך.

הנתונים מועברים לרשת החברתית המתאימה. אנא שים לב שכספק של אתר זה, אין לנו שום ידע על תוכן הנתונים המועברים או השימוש בהם על ידי הרשת החברתית וכי עליך לקרוא את תקנות הגנת הנתונים של הרשת המתאימה כדי לקבוע את רמת הנוחות שלך.

שילוב רשתות חברתיות
תוספים מפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, Google+ ואחרים משולבים ב-mycodespromo.com, שדרכם ניתן להתקין עוגיות. כאשר אתה מבקר בדף ב-mycodespromo.com, נוצרים חיבורים ישירים לשרתים של הרשתות המתאימות. משמעות הדבר היא שמידע על ביקורך באתר האינטרנט שלנו מועבר למפעילי הרשת.

ברצוננו לציין שאין לנו מידע מדויק לגבי האופן שבו רשתות חברתיות אלו משתמשות במידע זה. למידע נוסף, עיין במידע הגנת הנתונים של הספק המתאים:

קהלים מותאמים אישית לאתרי פייסבוק
כדי להראות לך פרסום התואם את תחומי העניין שלך, אנו משתמשים בכלי 'קהלים מותאמים אישית של אתר פייסבוק'. סכום בדיקה בלתי הפיך (ערך hash) נוצר מנתוני הפרופיל שלך, אשר מועברים לפייסבוק למטרות ניתוח ושיווק.

מידע נוסף על המטרה וההיקף של איסוף הנתונים והמשך העיבוד והשימוש בנתונים על ידי פייסבוק וכן אפשרויות ההגדרה שלך להגנה על פרטיותך ניתן למצוא במידע הגנת הנתונים של פייסבוק בכתובת https://www.facebook.com/ ads/website_custom_audiences ו-https://www.facebook.com/privacy/explanation. אם תרצה להתנגד לשימוש בקהלים מותאמים אישית באתר פייסבוק, תוכל לעשות זאת בכתובת https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences.

שילוב של שירותים ותכנים של צד שלישי
זה עלול לקרות שאנו מציגים תוכן של צד שלישי בפלטפורמות שלנו, כגון סרטונים או מפות מאתרים כגון YouTube או Google Maps. במקרה זה תקבל עוגיות מצדדים שלישיים אלו. כאשר אתה ניגש לדף, נתונים אודותיך, כגון כתובת ה-IP שלך, מועברים אוטומטית לספק. למרבה הצער, לא כל הספקים מספקים מידע על האופן שבו הם משתמשים בנתונים אלה. אם מידע כזה יימסר לנו, נעביר אותו אליך.

שיתוף אחר של נתונים
באופן עקרוני, הנתונים שלך יועברו רק אם הדבר מותר בחוק או אם הסכמת.

iFrames מספקים אחרים באתר שלנו
אנו מציעים את האפשרות להציג תוכן ממפעילי טיולים אחרים באתר האינטרנט שלנו באמצעות מה שנקרא iFrame.

אם אתה סבור שהנתונים האישיים שלך שאנו מעבדים אינם מדויקים או שגויים, אנא פנה אלינו מיד.

הזכות למידע
באופן עקרוני, יש לך את הזכות לשאול אותנו (במכתב או בדוא"ל) אילו מהנתונים שלך נשמרים או מעובדים, לאיזו מטרה ולמי הם עשויים להיות או הועברו. אנו גובים תשלום עבור מענה לבקשה כזו. אנו שואפים להגיב לבקשתך תוך 40 יום מיום קבלת בקשתך בכתב ושכר הטרחה. בנסיבות מוגבלות מסוימות, אנו עשויים לסרב לבקשתך.

טופס יצירת קשר
בטופס יצירת הקשר שלנו אנו מבקשים ממך את שמך וכתובת הדוא"ל שלך. אנו משתמשים במידע זה רק לעיבוד בקשתך.